งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

 

 
 
 
ตัวชี้วัด
ข้อมูลสถิติ
คำจำกัดความ
โครงการ
แบบรายงาน
ภาพกิจกรรม
 

 

 


mailto : one5997@yahoo.com

 

 Breastfeeding:

A Vital Emergency Response.  

              "Are you ready?"

" นมแม่พร้อมใช้ ช่วยลูกปลอดภัย แม้ในภาวะฉุกเฉิน"

คำขวัญสัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก ปี 2552