Untitled Document
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ::.. งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ..::
  
อ่านข่าวประกวดราคาทั้งหมด


  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีอนามัย เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
     จำนวน 2 แห่ง ปีงบประมาณ 2549
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 4 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2549 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2549 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2549 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

   
 

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

P A S A D U
 

โทร 055-705187 ต่อ 114,128,224 แฟ็ก 055-705200

K A M P H A E N G P H E T