... ฝ่ายบริหารทั่วไป ยินดีต้อนรับ...ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์  055 705186-187...
 การเงินและบัญชีการเจ้าหน้าที่ธุรการนิติการการพัสดุ


 

 

 

 
 


ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ 055 705186-187 ต่อ 104-110 โทรสาร 055 705200 

kpho_person@hotmail.com


นับแต่ 8 เมย.2550