..งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับ...

 
สู่สมดุล คุณภาพชีวิต 
...ความสำคัญในการบริหารชีวิตให้ก้าวหน้า

ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของการทำงานเพียงอย่างเดียว
แต่ยังรวมถึงการจัดการรักษาความเหมาะสมในด้านต่างๆของชีวิตเรา
ให้ดำเนินไปพร้อมกันอย่างสมดุล...

 
 

     สร้างสุข...ให้สนุกกับงาน 

     อันการงาน...คือคุณค่าของมนุษย์

     เอื้อเฟื้อมากขึ้น...จิตใจสูงขึ้น 

     จดจำแต่สิ่งดี...ชีวิตมีแต่ความสุข

     ว่างเพราะวาง...วางแล้วเป็นสุข

     มองแต่แง่ดีของงาน...สร้างความสำราญให้ชีวิต

     คบคนดี...มีความจริง

     ที่ไหนก็เหมือนกัน...ถ้ายังไม่เปลี่ยนที่ตัวเอง

 

 

"สู่สมดุล คุณภาพชีวิต" เนื้อหาและภาพประกอบจาก เว็บสำนักงาน ก.พ.

 
 
...งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร...