วัคซีน ดาวน์โหลด==> เรื่องแจ้งให้ทราบ
==> รหัสวัคซีน
==> แนวทางการเฝ้าระวัง
==> มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 055 - 705188,055 - 705194 ต่อ 130,131